|Diensten
Diensten 2017-10-04T12:27:53+00:00

MET ONZE DIENSTEN HELPEN WIJ JOU EEN RETAILBAAS TE WORDEN

DIENSTEN

Veel autobedrijven zijn enorm succesvol geweest met hun vertrouwde manier van werken. Door de digitalisering voldoet deze manier van werken niet langer: 97% van de kopers start zijn oriëntatie online en het gemiddeld showroom bezoek is gedaald van 5 naar 1 voor het aankopen van een auto.

Webuildretail wil autobedrijven helpen zich permanent te vernieuwen. We hebben een programma ontwikkeld waarmee we autobedrijven helpen zelf te veranderen. We ondersteunen ondernemers en managers met het ontwikkelen van een heldere strategie en stappenplan om de online oriënterende consument daadwerkelijk voor zich te winnen en te houden.

Het programma is altijd maatwerk. Na een inventarisatiescan bepalen we hoe we het programma gaan insteken. Daarna wordt stap voor stap gewerkt op 3 gebieden:

♦  Mensen: bewustwording, training en coaching

♦  Processen: ontwerpen & inrichten van processen en organisatie

♦  Systemen: website platform & dashboards om te meten en te sturen

 

Om te kunnen veranderen moeten deze 3 gebieden altijd in samenhang opgepakt worden. Ons stappenplan heeft zich in de praktijk al bewezen. De cases hieronder laten zien hoe.

CASES

CONVERSIECOACH: STUREN OP RESULTAAT

De uitdaging
De leasemaatschappij wil haar commerciële slagkracht verbeteren voor haar occasionsoutlets. Er was behoefte aan een gestructureerd leadopvolgingsproces en dashboards om te meten en te verbeteren.

De oplossing
We hebben alle stappen in het leadopvolgingsproces beschreven zodat het voor iedereen helder is wat er van iemand wordt verwacht. Vervolgens hebben we vier pilots uitgevoerd om te kunnen meten wat de huidige resultaten zijn. We hebben concreet aangegeven hoe de organisatie ingericht moet worden en welke vervolgstappen te nemen voor verdere verbetering.

Het resultaat
Alle meetgegevens zijn in duidelijke dashboards gezet zodat inzichtelijk is waar de leasemaatschappij goed in is en waar ruimte voor verbetering is. Resultaten van de inspanningen van het verkoopteam zijn transparant gemaakt.

Start vandaag nog

Contact opnemen!

DEP: VERKOOP GERICHTE WEBSITE

De uitdaging
Het dealerbedrijf had een mooie website maar niet effectief; de site leverde onvoldoende leads. Bovendien was er beperkt inzicht in de leadfunnel; waar komen de leads vandaan, waarom haken ze af en hoeveel kost een lead?

De oplossing
In 30 dagen hebben we het ‘dealer E proces website platform’ geïmplementeerd. Webuildretail heeft de dealer begeleid bij het implementeren en vervolgens besturen van de website.

Het resultaat
Het aantal leads via de website is met 50% gestegen. De website heeft nu een transparante en effectieve bijdrage in het salesproces. De dealer is in staat om zelf de performance van zijn website te meten en eventueel bij te sturen.

INSPIRATIESESSIE: AUTO’S VERKOPEN = E-COMMERCE

De uitdaging
Veel medewerkers in het autobedrijf waren zich niet bewust dat het consumentengedrag zo drastisch veranderd was. De eigenaar wilde dit bewustzijn creëren, zodat het bedrijf daarna kon starten met de commerciële verandering.

De oplossing
Webuildretail heeft Brian Pasch gevraagd zijn best practises uit Amerika te vertellen. Brian heeft laten zien wat de dealers in Amerika geleerd hebben om zo te voorkomen dat wij dezelfde fouten gaan maken.

Het resultaat
De organisatie is zich nu bewust van de noodzaak om te veranderen. Brian heeft nieuwe positieve energie gebracht. De organisatie kijkt niet langer naar de problemen maar zoeken naar oplossingen. Met andere woorden de organisatie is klaar om te veranderen. Met het management team zijn we nu een stappenplan aan het uitwerken om de verandering te realiseren.