||De Conversiecoach
De Conversiecoach 2017-12-12T08:20:15+00:00

DE CONVERSIECOACH

De Conversiecoach is een traject dat zich richt op het leads-to-sale proces. Waar traditioneel vaak gestuurd wordt op input (aantal leads) en output(aantal verkopen), richt de Conversiecoach zich op de verbetering van het proces daartussen, met als doel het verhogen van de conversie van leads naar verkopen.

Dit proces wordt in de volgende fasen inzichtelijk gemaakt:

 • In kaart brengen van de huidige situatie; waar staan we nu?
 • Conversieverbeterplan; waar willen wij naartoe en hoe komen we daar?
 • Uitvoering Conversieverbeterplan; aanpassing, training en verbetering.
 • Performance coaching; hulp, optimalisatie en controle.

Met behulp van deze stappen gaat de conversiecoach je helpen jouw conversie te verhogen en meer verkopen te realiseren.

Na het uitvoeren van het conversieverbeterplan blijft de conversiecoach betrokken d.m.v. ‘performance coaching’. Daarin voert de coach met vaste regelmaat gesprekken met de medewerkers, om ze ook bij het verstrijken van de tijd te blijven ondersteunen bij het verbeteren van de processen .

CASUS

Single brand dealerholding met zeven vestigingen heeft zelf een start gemaakt met een klantcontact centrum en doet de volgende constateringen:

 • Leadconversie is 14%, maar nog niet naar tevredenheid
 • Meer behoefte aan inzicht in de salesfunnel om deze te verbeteren.
  • Eenduidige salesfunnel voor alle kanalen.
  • Inzichtelijk maken van individuele funnelstappen.
  • Conversie van deze stappen inzichtelijk maken.
  • Conversieresultaten meetbaar maken voor rapportage.

Oplossing

Door interviews met alle betrokken partijen worden de behoeften binnen het bedrijf in kaart gebracht;

 • Alle stappen in het lead-opvolgingsproces worden beschreven, zodat voor iedereen duidelijk is wat er verwacht wordt.
 • Er worden tools ontwikkeld waarmee prestaties van leadbronnen en medewerkers inzichtelijk gemaakt kunnen worden.
 • Wanneer deze tools geïmplementeerd zijn, kunnen salesmanagers, gecoached door de Webuildretail conversiecoach gaan sturen op proces i.p.v. louter op resultaat.

Resultaat

 1. Overall conversie steeg van 14% naar 40%, een toename van 30 verkopen per maand.
 2. Lead-opvolgingsproces inzichtelijk gemaakt voor alle betrokken partijen.
 3. Samenwerking tussen KCC en verkopers verloopt beter omdat de toegevoegde waarde van KCC inzichtelijk is gemaakt.
 4. Inzicht in resultaat leidt tot verandering in benadering van bepaalde leads en het langer volgen van deze leads, met een verviervoudiging van de conversie tot gevolg.
 5. Salesmanagers zijn in staat gerichter aanpassingen te doen aan de salesfunnel door verbeterd inzicht en controle over de salesfunnel.

Start vandaag nog

Contact opnemen!