TRAININGEN

Webuildretail verzorgt diverse trainingen die heel de organisatie helpt bij veranderingen als (online)retailer in deze digitale wereld.

Er vindt een verandering plaats in het aankoopproces van de consument die een auto koopt. Het proces vindt nu vooral online plaatst en in de showroom wordt alleen de koop nog afgerond. Dit vraagt om een andere manier van retailen binnen de autobranche.

Wij helpen je bij de transitie naar deze nieuwe manier van retailen.

€ 325,-

”De klant staat centraal”, is een opvatting die niet meer weg te denken valt binnen autobedrijven. Maar hoe goed ken je jouw klant eigenlijk? En als het aankomt op klantgedrag, in hoeverre heeft jouw  bedrijf zich echt verdiept in de consequenties van bijvoorbeeld internet? Tijdens deze training wordt er ingegaan op de ‘’Momenten van de waarheid’’ die de klant ervaart tijdens zijn zoektocht naar een nieuwe auto. Dit zijn momenten, waarop jouw organisatie, juist het verschil moet maken. Een fantastische ervaring op de website moet natuurlijk opgevolgd worden door een klantgerichte benadering in de showroom en omgekeerd. De klant gaat door een proces van zoeken, informeren en beslissen. Gedurende deze training brengen we deze klantenreis in kaart. Deze reis zal door de verschillende kanalen van jouw organisatie gaan. Neem bijvoorbeeld, internet, mobiel, email en de showroom. Je gaat actief aan de slag met het optimaliseren van deze contactmomenten.

VOORBEREIDING
Voorafgaand aan de training krijg je een voorbereidende opdracht toegestuurd. Deze opdracht wordt tijdens de training behandeld.

DOELGROEP
Management en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het marketingbeleid.

WAT LEVERT HET JOU OP?
Na het volgen van deze training heb je een goed inzicht wat jouw organisatie moet doen om een voorkeurspositie bij de klant te verwerven. Je kent de ‘’moments of truth’’ en weet hoe je hier op in kunt spelen.

WAT LEVERT HET DE ORGANISATIE OP?
Deze training biedt de organisatie een geweldig middel om als team naar de klant te kijken en zijn of haar verwachtingen om te zetten in concreet beleid.

DUUR VAN DE TRAINING
1 dag

Heb je meerdere deelnemers? Informeer ook naar de maatwerkmogelijkheden voor een incompany training voor jou en je collega’s.

Neem direct contact op.

€ 595,-

De veranderende digitale wereld roept, waarschijnlijk ook bij jou, de volgende vraag op: Voldoet onze site nog aan de minimale eisen om klanten te trekken en hoog in de Google zoeklijsten te eindigen? In deze training ga je aan het werk met de implementatie van een solide internet marketing-proces. Het is vooral een “hands-on” training, waarin op een gestructureerde manier alle wezenlijke processen uitgewerkt worden. Als startpunt nemen we de huidige website van jouw dealerbedrijf. Zaken als Google Analytics en Google Adwords komen vervolgens aan bod. De kanalen Social media, video, e-mail en telefoon worden tevens behandeld. Al deze activiteiten worden in een logisch leadmanagementproces geplaatst. Ook wordt er stilgestaan bij het managen van data en digitale marketingdoelstellingen. Dit is van belang om een duurzame borging van de geïmplementeerde aanpak mogelijk te maken.

VOORBEREIDING
Voorafgaand aan de training krijg je een voorbereidende opdracht die je maakt aan de hand van de huidige situatie in het dealerbedrijf. Daarnaast dien je jouw laptop mee te nemen om in te kunnen loggen in de systemen van jouw eigen bedrijf.

DOELGROEP
Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het monitoren en rapporteren van het (digitale) marketing beleid.

WAT LEVERT HET JOU OP?
Na het volgen van deze training kun je de digitale marketingprocessen binnen jouw bedrijf optimaliseren. Daarnaast ben je in staat om de digitale performance te meten en te rapporteren.

WAT LEVERT HET DE ORGANISATIE OP?
Een solide internet marketingproces dat gemeten en gemonitord kan worden.

DUUR VAN DE TRAINING
2 dag

Heb je meerdere deelnemers? Informeer ook naar de maatwerkmogelijkheden voor een incompany training voor jou en je collega’s.

Neem direct contact op.

€ 595,-

De digitale wereld roept waarschijnlijk ook bij u veel vragen op. Is mijn website aantrekkelijk voor klanten, krijg ik genoeg bezoek? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn “offline” acties en communicaties “online” beter worden ondersteund? En wat moet ik met “Social Media?” Kortom, een groot aantal onderwerpen welke vragen om een beslissing.
De training “Ontwikkelen van een Digital Marketing Strategie” is een intensieve en praktische training met het karakter van een workshop. Deze training is ontwikkeld om op een gestructureerde wijze de bovenstaande vragen te beantwoorden. Uiteraard blijft het hier niet bij en wordt er samen met jou in stappen gewerkt aan de opzet van een marketingplan. Na deze training kun je dit marketingplan binnen jouw organisatie bespreken en implementeren.

VOORBEREIDING
Voorafgaand aan de training krijg je een voorbereidende opdracht toegestuurd welke als vertrekpunt van jouw eigen (digital) marketingplan dient.

WAT LEVERT HET U OP?
Na het volgen van deze training heb je een breed overzicht van alle mogelijkheden die het internet het autobedrijf biedt. Daarnaast heb je een opzet voor een digital marketing strategie ontwikkeld en deze ook gerelateerd aan de “offline” activiteiten van het dealerbedrijf.

DOELGROEP
Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de marketingcommunicatie.

WAT LEVERT HET DE ORGANISATIE OP?
Een goede online performance levert uiteindelijk meer mensen in de showroom

DUUR VAN DE TRAINING
2 dagen

Heb je meerdere deelnemers? Informeer ook naar de maatwerkmogelijkheden voor een incompany training voor jou en je collega’s.

Neem direct contact op.

CASES

INSPIRATIESESSIE: AUTO’S VERKOPEN = E-COMMERCE

De uitdaging
Veel medewerkers in het autobedrijf waren zich niet bewust dat het consumentengedrag zo drastisch veranderd was. De eigenaar wilde dit bewustzijn creëren, zodat het bedrijf daarna kon starten met de commerciële verandering.

De oplossing
Webuildretail heeft Brian Pasch gevraagd zijn best practises uit Amerika te vertellen. Brian heeft laten zien wat de dealers in Amerika geleerd hebben om zo te voorkomen dat wij dezelfde fouten gaan maken.

Het resultaat
De organisatie is zich nu bewust van de noodzaak om te veranderen. Brian heeft nieuwe positieve energie gebracht. De organisatie kijkt niet langer naar de problemen maar zoeken naar oplossingen. Met andere woorden de organisatie is klaar om te veranderen. Met het management team zijn we nu een stappenplan aan het uitwerken om de verandering te realiseren.

Contact opnemen!